Zaccaria Márton Leó:

  • Az egyéb helyzet, mint védett tulajdonság koncepcionális sajátosságai a magyar joggyakorlatban

    Jelen tanulmány tárgyát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 8. § t) pontjában szereplő egyéb helyzet vagy tulajdonság, mint védett tulajdonság elemzése képezi. A tanulmány az egyéb helyzet megszorító vagy kiterjesztő értelmezését a foglalkozási diszkriminációval összefüggésben vizsgálja, ugyanis a munkaviszonnyal összefüggésben bekövetkező hátrányos megkülönböztetés esetén nem zárható ki bizonyos speciális értelmezés, illetőleg az ilyen típusú ügyekben viszonylag nagy számban történik hivatkozás erre a védett tulajdonságra.
       

    << Vissza

 
     
 

                                  

   MAGYAR MUNKAJOG E-FOLYÓIRAT | Copyright © 2016 | Minden jog fenntartva!