Magyar Munkajog

  A Magyar Munkajog a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszéke által elektronikus formában megjelentetett ingyenes folyóirat.

  A folyóirat célja, hogy teret adjon a munkajogot érintő tudományos értekezéseknek, tanulmányoknak, különös tekintettel a közép-kelet-európai nemzeti munkajogokra. A folyóirat magyar és angol nyelven jelenik meg, hasonló tartalommal.

  A Magyar Munkajog független folyóirat, amelynek megjelenését többek között a Friedrich Ebert Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, mint főtámogató támogatja.

  A Magyar Munkajog várja a megjelentetni kívánt munkákat, amelyeknek befogadásáról kettős anonim lektorálás után a Szerkesztő Bizottság dönt.

  Kellemes és hasznos olvasást kívánunk, üdvözlettel,

  a Szerkesztők

  Gyulavári Tamás - Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK, Munkajogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár

  Hős Nikolett - Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK, Munkajogi Tanszék, egyetemi adjunktus

  Kártyás Gábor - Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK, Munkajogi Tanszék, egyetemi adjunktus  A Szerkesztő Bizottság tagjai

  Ferencz Jácint - Széchenyi István Egyetem ÁJK, Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék, egyetemi adjunktus

  Hajdú József - Szegedi Tudományegyetem ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár

  Horváth István - ELTE ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, egyetemi docens

  Kajtár Edit - Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus

  Kulisity Mária - Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, bíró

  Kun Attila - Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens

  Nádas György - Debreceni Egyetem ÁJK, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék, egyetemi docens

  Takács Gábor - Opus Simplex, munkajogi szakértő

  Tóth Hilda - Miskolci Egyetem ÁJK, Munka- és Agrárjogi Tanszék, egyetemi docens   

   MAGYAR MUNKAJOG E-FOLYÓIRAT | Copyright © 2016 | Minden jog fenntartva!