SPRINGER Miklós:

  • A közúti áruszállításban közreműködő tehergépjárművezetők munka- és pihenőidejének szabályozása

    A tehergépjárművezetők vagy - ahogy eltérő tartalommal szokás hívni őket - a kamionsofőrök munkavégzésének világa számos olyan sajátossággal rendelkezik, mely a csoportképzés technikájával elhatárolhatóvá teszi őket a 'hagyományos' munkavállalóktól, illetve más foglalkozások űzőitől. A közúti tehergépjárművezetés munkajogi szabályozása akár a munkajog különös részének is tekinthető, ahol a tehergépjárművezető a munkaviszony speciális jogalanya. Ezen sajátosságok megmutatkoznak a munkaviszony elsődleges és másodlagos minősítő jegyei körében egyaránt. Ez alatt értendő a munkavégzés helye, azaz a jármű, mely egyben a munkavégzés eszköze is, az alá- és fölérendeltség vonatkozásában a munkáltatói irányítás (utasításadás) keretjellege, a felügyelet és az ellenőrzés közvetettsége, továbbá a sajátos javadalmazási rendszerek léte.
       

    << Vissza

 
     
 

                                  

   MAGYAR MUNKAJOG E-FOLYÓIRAT | Copyright © 2016 | Minden jog fenntartva!