KÁRTYÁS Gábor:

  • A kiküldött munkavállalókra vonatkozó uniós joggyakorlat fejlődésének elemzése, különös tekintettel a magyar vonatkozású esetekre

    A szolgáltatásnyújtás szabadsága az európai integráció egyik alapszabadsága, amely szorosan kötődik a munkavállalók tagállamok közötti kiküldetéséhez is. A munkaerő-igényes szolgáltatások közül ugyanis számos nem képzelhető el a munkát végzők személyes jelenléte nélkül. Ha egy építőipari, takarítási vagy vagyonvédelmi tendert egy másik tagállambeli szolgáltató nyer el a megrendelőtől, akkor bizonyosan sor kerül a szolgáltatást megvalósító munkavállalók tagállamközi kiküldetésére. E tényállások munkajogi oldala mégis csak viszonylag későn, az 1980-as években került először az Európai Bíróság (a továbbiakban: Bíróság) elé.
       

    << Vissza

 
     
 

                                  

   MAGYAR MUNKAJOG E-FOLYÓIRAT | Copyright © 2016 | Minden jog fenntartva!