HALMOS Szilvia:

  • Az értelmi és pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek munkajogi jogalanyiságának egyes kérdései III.

    E tanulmánysorozat az értelmi fogyatékos és a pszichoszociális személyek munkaviszonyban való részvételének egyik sajátos akadályára fókuszál, nevezetesen arra, hogy az érintett személyek egy része - gondnoksági státuszuk okán - akadályozott az önálló munkajogi jognyilatkozat-tételben. A magyar munkajog a polgári jognak az emberi cselekvőképességre vonatkozó szabályait részben átvéve, azokat sajátos munkajogi rendelkezésekkel kiegészítve szabályozza ezt a kérdést. Írásom tárgya e szabályok elvi megalapozottságának vizsgálata és a továbbfejlesztési lehetőségekre való javaslattétel.
       

    << Vissza

 
     
 

                                  

   MAGYAR MUNKAJOG E-FOLYÓIRAT | Copyright © 2016 | Minden jog fenntartva!